خازن

خازن

خازنها بيشتر براي سيستمهاي قدرتمند ك ساب ووفرهاي قدرتمنداستفاده ميكنند در كار قرار ميگيرند چون براي اينگونه سيستمها نياز ب ولتاژ قوي و يكسان است ك باطري خودرو ب تنهايي نميتواند اين مار را انجام دهد

دسته: برچسب:
You've just added this product to the cart: