نصب سیستم کامل پایونیر روی لندکروز

نصب سیستم کامل پایونیر روی لندکروز

میدبیس : پایونیر M650PRO برای دربهای عقب
بلندگو : پایونیر 6975V3 برای دربهای جلو
سوپر تیوتر :پایونیر B350PRO
تیوتر:پایونیر S20
آمپلی فایر : پایونیر 8604 برای میدبیسهای عقب و تیوتر S20-آمپلی 3702 برای بلندگو 6975 و سوپر تیوتر جلو

You've just added this product to the cart: